แทงบอลสเต็ป กกต.เปิดโผผู้ท้าชิงนายกบอล มาดามแป้งร่วมทีมบังยีต่อ

แทงบอลสเต็ป

แทงบอลสเต็ป คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลประกาศชื่อ 3 ผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุขลูกหนังไทย โดยทีมบังยี ยังมีชื่อ มาดามแป้ง พร้อมดันขึ้นอุปนายกแม้เพิ่งลาออกจากผู้จัดการทีมบอลหญิงมาหมาดๆ

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้มีมติเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการอุทธรณ์ ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

เว็บ SBOBET รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายธงชัย พรเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ,นายกำธร บุญยะกุล รองประธาน ,นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการ ,นายถิรพัฒน์ ดุลยสุข กรรมการ ,นายปองพล เรือนแก้ว กรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเลือกตั้งสำรองอีก 3 คน คือ นายบริรักษ์ จิวะวิโรจน์ ,นายอัศวิน ขวัญพรหม และ นาย สุทธิพจน์ ธนาสุทธิวงศ์

คณะกรรมการอุทธรณ์จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ดร.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานกรรมการ ,ปรัชญา วิจิตต์โภคิน ,กรรมการ และ นายสืบสกุล ศรีชยันดร กรรมการ ส่วน กรรมการสำรอง 2 คน คือ นายจิระศักดิ์ เศวตวิหารี กับ นางสาวนริตา นาคบาตร